Søk på jobb som barnevakt

Bildestørrelsen bør være minst 346x346 . Hvis bildet er større, vil vi beskjære det.
Denne teksten vil bli overskriften på din profil. Velg noe som fremhever hva du kan tilby, og som skiller seg ut fra mengden 🙂
Hva ønsker du å tilby av tjenester?
Vennligst skriv inn din alder
Før opp hvilke språk du kan, og som du føler du kan kommunisere greit med barn og voksne på
Før opp områder du ønsker å tilby dine tjenester. La stå blankt om dette ikke er viktig
Hva tar du pr time/mnd? Skriv eventuelt om den er forhandlingsbar, eller hva det inkluderer dersom det er månedslønn som dagmamma. Det er anbefalt lønn for barnevakter ca 100 - 150 kr/time. Minimum 3 timer hver gang 🙂
Skriv litt om deg selv, interesser, hobbyer, hva du liker å gjøre sammen med barna etc
Du kan velge om du vil tilby leksehjelp på barnetrinnet, ungdomsskolen eller videregående
Dersom du ønsker å være leksehjelp, vennligst velg hvilke aldersgrupper du kan hjelpe til med
Hvilke fag kan du tilby leksehjelp i?
Dette kan du også gjøre senere.
Her kan du laste opp ditt bevis på førstehjelpskurs, dette kan du også gjøre senere
Denne vil bli makulert av byrået, og du vil få et notat på din profil om levert godkjent politiattest. Vi kan søke om politiattest for deg dersom du ønsker det. Gi da beskjed til Admin.
Det gir en ekstra trygghet for foreldrene å vite at barnevaktene faktisk er dem de utgir seg for, og da slipper foreldrene å sjekke dette selv. Det vil fremkomme av din profil at du har levert inn legitimasjon.
Det finnes folk der ute som vil utnytte slike sider som dette, så vi ønsker å lage et nettsted som er mest mulig trygt for alle. Det gir en ytterligere trygghet for foreldrene at barnevaktene har levert inn bevis på bostedsadresse. Dette kan være for eksempel en kopi av en nylig tilsendt strøm regning til din adresse eller lignende. Dette kan du også gjøre senere, og det vil fremkomme av din profil at du har levert inn dette.
Oppgi 1-2 referanser. Det er kun byrået som ringer dine referanser som en ekstra tjeneste for deg, slik at foreldrene slipper dette. Dette øker betraktelig sannsynligheten for å få jobber, og foreldrene slipper å ringe selv. I tillegg slipper dine referanser å motta mange telefoner fra ulike foreldre.
Har du bil-sertifikat? Nå er du snart i mål 😀 Veldig bra jobba, det blir en flott CV til slutt, skal du se 🙂
Har du, eller disponerer du bil?
Dersom du ønsker kan du velge hvilke dager og tider du hovedsakelig er tilgjengelig gjennom uka. Du står alikevel fritt til å si nei til jobb-tilbud.
Velg i nedtrekksmenyen når du på det vanligvis er ledig. Du kan likevel si nei til oppdrag, det gir kun familiene en pekepinn på din tilgjengelighet. Du kan ogås endre dette når du måtte ønske senere, eller legge inn alt senere. Du bestemmer 🙂
Velg i nedtrekksmenyen når du på det vanligvis er ledig. Du kan likevel si nei til oppdrag, det gir kun familiene en pekepinn på din tilgjengelighet.
Velg i nedtrekksmenyen når du på det vanligvis er ledig. Du kan likevel si nei til oppdrag, det gir kun familiene en pekepinn på din tilgjengelighet.
Velg i nedtrekksmenyen når du på det vanligvis er ledig. Du kan likevel si nei til oppdrag, det gir kun familiene en pekepinn på din tilgjengelighet.
Velg i nedtrekksmenyen når du på det vanligvis er ledig. Du kan likevel si nei til oppdrag, det gir kun familiene en pekepinn på din tilgjengelighet.
Velg i nedtrekksmenyen når du på det vanligvis er ledig. Du kan likevel si nei til oppdrag, det gir kun familiene en pekepinn på din tilgjengelighet.
Velg i nedtrekksmenyen når du på det vanligvis er ledig. Du kan likevel si nei til oppdrag, det gir kun familiene en pekepinn på din tilgjengelighet.
Her kan du skrive opp din erfaring og utdanning. Husk at dess mer erfaring du legger inn, dess større sjans er det forå få jobbtilbud.
Har Svømmekurs, verv som trener for barn eller lignenede?