Sjekkliste

Sjekklisten kan brukes på det første møtet med en ny barnevakt. Print ut dette skjemaet, og gå igjennom det med barnvakten på pre-møtet. Dette er anbefalt å gjøre pga sikkerheten for alle parter; familien, barnevakten og barna.