Dokumenter for Assistentene

Her finner dere som assistenter endel nyttig informasjon. Det er viktig dere leser igjennom dette, og er forstår hvordan dere for eksempel skal kunne betale skatt av lønnen. Dersom dere har spørsmål om dette, er det bare å ta kontakt med byrået så skal vi hjelpe så godt vi kan.

Sjekkliste og Timeliste

Husk alltid å fylle ut sjekklisten før første pass for en ny familie, slik forventninger og foreldrenes regler blir tydelig forstått.

Norsk sjekkliste

English checklist

Dette er et skjema det er lurt å fylle ut før du skal utføre et oppdrag for en ny kunde. Avtal alltid hvordan du skal få lønn, og når ut lønning skal foregå på forhånd. Det finnes sjekkliste på både norsk og engelsk.

Timesheet

Dersom dere blir enige om at lønnsutbetalingen skal foregå etter gjentatte oppdrag, er det lurt å få signaturen til foreldrene etter hver gang du har vert hos familien på et oppdrag.

Kontrakt og taushetserklæring

kontrakt mellom byrået og assistentene

Ved å sende inn søknad til byrået, og når du nå er godkjent som en av våre barnevakter, forplikter du deg til å følge våre retningslinjer. Det er ditt ansvar å lese gjennom all informasjon på disse sidene, og forholde deg til reglene til byrået til enhver tid.

Det er svært viktig at taushetserklæringen overholdes. All informasjon du får kjennskap til av privat karakter om familiene skal ikke omtales til andre. Dersom det er noe du ønsker å diskutere, kan dette gjøres ved å kontakte Admin, eventuelt noen av de andre assistentene via internmelding-systemet.

Taushetserklæring barnevakter

Skatt

Det finnes en enkel og lovlig måte å betale skatt på ved å logge inn via AltInn. Det er foresattes og assistentene i fellesskap som er ansvarlig for at dette overholdes. Byrået oppfordrer dere til å følge disse retningslinjene, men er ikke på noen måte ansvarlig for at lønnsutbetaling foregår på riktig måte.

Barnepass og forskuddsskatt

Skatteregler for dagmammaer som passer barn hjemme hos seg selv

Minner om at brudd på våre retningslinjer kan føre til suspensjon av din konto og utestengelse fra nettstedet.